Okrugli sto u organizaciji KEP-a posvećen obeležavanju Dana osoba sa invaliditetom

U organizaciji Kancelarije za evropske poslove, na osnovu partnerstva sa Ambasadom Švedske, Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije, Klinikom za medicinsku rehabilitaciju KC Vojvodina, Košarkaškim klubom invalida u kolicima Vojvodina, organizacijom «Handicap International» iz Francuske, obeležen je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Na skupu su predstavljene domaća i evropska regulativa po ovom pitanju, dok su posebno naglašeni konkretni izazovi sa kojima se lica sa invaliditetom suočavaju u svakodnevnom životu.

Koncept podrške osobama sa invaliditetom bazira se na principima otvorenog i demokratskog društva. Naš koncept treba da bude «od pacijenta do građanina» kako bi lica sa invaliditetom bila aktivni učesnici društva kao i svi drugi građani. Adekvatni set zakona je već usvojen, dok se posebna poboljšanja i nove uredbe očekuju tokom naredne godine. Posebno je važna implementacija Zakona o sprečavanju diskiriminacije osoba sa invaliditetom, na poslu i u obrazovanju, kao i korišćenje raspoloživih fondova za adaptaciju autobusa, prilaza državnim službama, univerzitetima, radnom mestu – naveo je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.