Otvarajuća konferencija projekta „Socijalna integracija kroz parasport – Parainspired!“

Otvarajuća konferencija projekta „Socijalna integracija kroz parasport – Parainspired!“