Otvoren konkurs za podnošenje predloga projekata za razvoj trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima

Vlada Republike Srbije, koju zastupa Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), otvorila je konkurs za podnošenje predloga projekata za razvoj trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u neformalnim romskim naseljima u opštinama u Republici Srbiji u kojima živi romsko stanovništvo, uz finansijsku podršku iz IPA 2013 nacionalnog programa.

Opšti cilj Poziva je da doprinese pametnom, održivom i sveobuhvatnom rastu u Republici Srbiji, poboljšanjem politike socijalne zaštite i promovisanjem socijalne inkluzije ugroženih populacija, obezbeđujući veće šanse za bolji životni standard i usklađivanje sa ciljevima Strategije Evropa 2020.

Specifični cilj Poziva je podrška implementaciji Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji kroz održiv i inkluzivni pristup za pronalaženje rešenja za stambena pitanja i unapređenje fizičke infrastrukture u romskim naseljima.

Ukupan okvirni iznos dostupan u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata iznosi 9.500.000 evra.

Svaki zahtev za dodelu sredstava, odnosno vrednost granta, mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

 • Minimalni iznos granta: 100.000 evra,
 • Maksimalni iznos granta: 1.000.000 evra,
 • Minimalna i maksimalna vrednost granta bi trebalo da je 51%, odnosno 85% ukupne vrednosti projekta.

Vrste aktivnosti koje mogu biti finansirane u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata su infrastrukturne prirode u cilju razvoja trajnog stambenog rešenja i unapređenja infrastrukture u romskim naseljima.

Akcija će obuhvatiti:

 • Razvoj trajnog stambenog rešenja;
 • Poboljšanje pristupa romskim naseljima;
 • Razvoj infrastrukture (vodovod/ kanalizacija).

Nosilac projekta mora biti:

 • pravno lice,
 • neprofitna organizacija,
 • specifična vrsta organizacija kao što su: opštine, međunarodne (međuvladine) organizacije, nevladine organizacije osnovane u Republici Srbiji najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog Poziva,
 • osnovan u državi članici EU ili bilo kojoj drugoj državi u skladu sa IPA regulativom,
 • odgovoran za pripremu i upravljanje projektom.

Period implementacije rojekta ne može biti kraći od 12 i ne sme biti duži od 20 meseci.

Rok za podnošenje rezimea projekta: 9. septembar 2016. godine.