Otvoren Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

15. marta 2016. godine objavljen je Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Opšti cilj INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 je jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

 

Prioriteti za koja su opredeljena sredstva u ovom pozivu su:

1. Poboljšanje kvaliteta socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području;

2. Zaštita životne sredine i biodiverziteta, prevencija rizika i promovisanje održive energije i energetske eikasnosti;

3. Doprinos razvoju turizma i zaštiti kulturnog i prirodnog nasleđa i

4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja.

 

Vodeći partneri i partneri na projektu moraju ispuniti sledeće kriterijume:

  • da su neprofitna pravna lica,
  • registrovana na teritorije zemlje učesnice programa (Republika Hrvatska/Republika Srbija),
  • učešće najmanje dva partnera, po jedan iz svake zemlje učesnice,
  • nosilac projekta mora biti registrovan najmanje 12 meseci pre isteka roka za podnošenje predloga projekta.

Projekti se mogu realizovati u sledećim područjima koja su prihvatljiva u okviru programa: Severno-bački okrug, Zapadno-bački okrug, Južno-bački okrug, Sremski okrug i Mačvanski okrug (Srbija) i Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija i Brodsko-posavska županija.

 

Budžet prvog poziva obuhvata sredstva namenjena za 2015, 2016 i 2017. godinu i iznosi ukupno 15.009.809 evra od čega se 12.758.338 evra finansira iz EU fondova, a 2.251.471 evra predstavlja sufinansiranje. Evropska unija će finansirati najviše 85%, dok aplikanti iz svake zemlje učesnice treba da obezbede sufinansiranje najmanje 15%.

Trajanje projekta: 12-30 meseci.

Predlozi projekata se šalju isključivo elektronski putem online sistema eMS (electronic Monitoring System).

Rok za dostavljanje predloga projekata: 1. jul 2016. godine do 15h.

Link: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/#