Otvoren Program prekogranične saradnje sa Mađarskom ukupne vrednosti 16,6 miliona evra

U prostorijama Kancelarije za evropske poslove prezentovan je novi Program prekogranične saradnje sa Mađarskom. – Već od danas do samog kraja ove godine, institucije iz AP Vojvodine imaju šansu da se sa svojim projektima takmiče za sredstva u ukupnom iznosu od 16,6 miliona evra. Prioriteti su sledeći: 1. Infrastuktura i zaštita životne sredine, gde će se posebno kod konstrukcije i modernizacije lokalnih puteva otvoriti šansa za finansiranje projekata vrednosti do 1,5 miliona evra. Sredstva će biti utrošena i za parking prostore, biciklističke rute, podršku razvoju luka, marina…. 2. Ekonomija, obrazovanje i kultura, s posebnim akcentom na podršku malim i srednjim preduzećima za jačanje svojih proizvodnih i trgovinskih veza sa susedima, za inovacije, nov tehnološki razvoj sa projektima u pojedinačnoj vrednosti do 400.000 evra. Takođe, sa istim iznosom će se finansirati i oblast obrazovanja u kojoj će se posebno promovisati razmena studenata, profesora, razvoj akreditovanih institucija, podrška osnovnim i srednjim školama.. 3. Tehnička podrška: u oblasti kulture, umetnosti i turizma, kroz organizovanje festivala, koncerata, izložbi, humanitanih akcija… Vrednost pojedinačnih projekata može biti do 100.000 evra, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.

Takođe, istaknuto je da je neophodno da 15 odsto vrednosti projekta uloži institucija – predlagač, a KEP će, kao i prethodnih godina pokrenuti nov ciklus «KEP Tura», kako bi se podržala realizacija projekata koji mogu doprineti poboljšanju standarda života i ekonomsko-socijalnog razvoja.