U cilju jačanja opštinskih kapaciteta, kao i intenziviranja saradnje s lokalnim samoupravama, predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine su posetili opštinu Alibunar. Skupu se ispred opštine obratio predstavnik Fonda za razvoj opštine Alibunar, koji je istakao važnost buduće saradnje Fonda i opštine u zajedničkom nastupu u pozivima koje finansira Evropska unija. Predstavnica Fonda, Mina Radmilović, upoznala je učesnike sa aktuelnim konkursima, kao i sa novim programskim periodom Evropske unije od 2014. do 2020. godine. Istaknuta je važnost saradnje opština i mesnih zajednica sa Fondom i akreditovanim Regionalnim razvojnim agencijama Srem, Banat i Bačka u cilju definisanja prioriteta i kreiranja strategija razvoja sličnih evropskim. Učesnicima su takođe predstavljene mogućnosti koje pruža Kancelarija Vojvodine u Briselu, kao i prvi broj brošure „Vojvodina WORLD“.