POSETA DELEGACIJE AMBASADE FRANCUSKE FONDU „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE

Direktor „Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je danas predstavnike Ambasade Francuske koju je predvodio Fransoa Gzavije Kovandi, ataše za saradnju i Vladimir Marinković, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu. Današnji susret predstavljao je priliku za razgovor o temama od zajedničkog interesa u cilju jačanja bilateralnih odnosa subjekata sa teritorije AP Vojvodine i Francuske.

Saradnja sa jedinicama lokalnih samouprava prepoznata je kao jedna od oblasti saradnje koja u velikoj meri može doprineti ubrzanju evropskih integracionih procesa kroz razmenu primera dobre prakse opština i gradova sa teritorije Vojvodine i regija u Francuskoj. Fondu će pomenuta saradnja predstavljati značajnu podršku u sprovođenju planiranih ciljeva, a kada je reč o pospešivanju lokalnog i regionalnog razvoja AP Vojvodine.

S obzirom na značajnu ulogu Francuskog instituta u Novom Sadu na polju kulturnih dešavanja i promovisanju srpsko-francuskog prijateljstva, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine će u narednom periodu, u saradnji sa Institutom, raditi na jačanju podrške kulturnim subjektima, a u cilju  izgradnje novih puteva saradnje francuske i srpske kulturne scene.

Tokom sastanka istaknuta je važnost jačanja saradnje u oblasti obrazovanja i školstva, u cilju lakšeg privlačenja sredstava putem evropskih fondova i programa, i sa tim u vezi predloženi su okviri za intenziviranje saradnje akademske zajednice kroz mrežno povezivanje sa vodećim univerzitetima i institutima iz Francuske i Srbije, a koji mogu doprineti povećanju vidljivosti i prepoznatljivosti Univerziteta u evropskom prostoru.

Konačno, u svetlu predsedavanja Francuske Savetom EU u prvoj polovini naredne godine, uz činjenicu da će Novi Sad 2022. godine poneti titulu Evropske prestonice kulture, u planu su aktivnosti koje će doprineti promociji evropske agende u AP Vojvodini, a koje će zajedno pripremiti  Fond „Evropski poslovi“ APV i Ambasada Francuske u Beogradu.