Poseta okruzima sastanak sa načelnicima okruga gradonačelnicima i predsednicima opština u AP Vojvodini

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizuje i  sprovodi posete opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine, usmerene na predstavnike lokalnih samouprava, okruga, privrednih komora, javnih preduzeća, nevladinog sektora, te drugih relevantnih institucija.

U saradnji sa dr Ivanom Bošnjakom državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, sazvane su sednice Saveta okruga u proširenom sastavu koji su se održali po sledećem rasporedu:

 

  • Sednica Saveta Sremskog upravnog okruga održana u Sremskoj Mitrovici dana 28. novembra 2016. godine,
  • Sednica Saveta Zapadnobačkog upravnog okruga održana u Somboru dana 29. novembra 2016. godine,
  • Sednica Saveta Severnobačkog upravnog okruga održana u Subotici dana 29. novembra 2016. godine,
  • Sednica Saveta Srednjebanatskog upravnog okruga održana u Zrenjaninu dana 30. novembra 2016. godine,
  • Sednica Saveta Severnobanatskog upravnog okruga održana u Kikindi dana 30. novembra 2016. godine,
  • Sednica Saveta Južnobanatskog upravnog okruga održana u Pančevu dana 2. decembra 2016. godine,
  • Sednica Saveta Južnobačkog upravnog okruga održana u Novom Sadu dana 7. decembra 2016. godine.

 

Pored redovnih tačaka dnevnog reda, članovi Saveta sa bili upoznati sa trenutnim zakonodavnim aktivnostima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i planovima za narednu godinu. Predstavnci Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine predstavili su svoju ulogu i obavezu prema lokalnim samoupravama, kao i mogućnosti finansiranja koje nude EU fondovi  subjektima na teritoriji  AP Vojvodine, za naredni period.

Uz načelnike Okruga, sednicama је prisustvovalо 105 predstavnikа jedinica lokalnih samouprava, predstavnikа opština, načelnikа Uprava i odelјenja za lokalni ekonomski razvoj i predstavnika NVO.