Poseta predstavnika Razvojne agencije Republike Srpske

U utorak, 15. septembra 2020. godine, u prostorijama Razvojne agencije Vojvodine, primljeni su predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske – Marinko Đukić, direktor RARS-a, Marica Berić, rukovodilac Odeljenja za strateško planiranje razvoja MSP i preduzetništva i Mićo Stanojević, rukovodilac Odeljenja za projektno planiranje i provođenje projekata. Tom prilikom, predstavnici RARS-a su predstavili dosadašnji rad agencije, kao i njene buduće planove i ciljeve.

Direktor RAV-a, Nikola Žeželj, zajedno sa svojim saradnicima, predastavio je poslovanje Razvojne agencije Vojvodine, kao i mogućnost saradnje sa Razvojnom agencijom Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Predstavljene su aktivnosti FEP-a, među kojima su pisanje i implementacija EU projekata, edukativne aktivnosti, saradnja sa regionalnim i evropskim institucijama, kao i podsticanje svih relevantnih institucija sa teritorije Vojvodine da, kroz pisanje EU projekata, iskoriste bespovratna finasijska sredstva EU fondova.
Predstavnike Razvojne agencije Republike Srpske, takođe, je primio i potpredsednik Pokrajinske Vlade Đorđe Milićević.