Poseta radovima izmuljivanja kanala u Mađarskoj

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ nastalog kao rezultat partnerstva između Fonda „ Evropski poslovi ”APV, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i ATI-VIZIG-a iz Mađars

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ nastalog kao rezultat partnerstva između Fonda „ Evropski poslovi ”APV, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i ATI-VIZIG-a iz Mađarske, 22. i 23. aprila, organizovana je poseta partnera iz Srbije Segedinu. Cilj posete bio je da se prikažu projektom predviđene aktivnosti izmuljivanja kanala Kurca kao i primeri dobre prakse iz drugih projekata.

U okviru dvodnevne posete, partneri su održali niz sastanaka kako bi se razmenila iskustva u vezi sa radovima izmuljivanja deonice kanala Kurca u Mađarskoji i vodotoka Jegričke u Srbiji. Takođe, jedna od tema bila je i nastavak saradnje vodoprivrednih preduzeća iz Srbije i Mađarske u oblasti upravljanja vodama kako bi se iskoristile mogućnosti finansiranja putem EU fondova za naredni budžetski period 2014-2020. Radovi izmuljivanja kanala Kurca obuhvaćeni projektom eWAM, završeni su i ukupno je izmuljeno 2893 metara.

Projekat „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ finansira se iz IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i traje do 31. jula 2014. godine.