Potpisan Protokol o saradnji između Fonda “Evropski poslovi” APV i Univerziteta Privredna akademija

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Univerzitet Privredna akademija u čijem sastavu su sledeći fakulteti: Stomatološki fakultet u Pančevu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, potpisali su danas Protokol o saradnji.

Cilј Protokola je uspostavlјanje procedura za unapređenje saradnje i koordinacije između Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Univerziteta Privredna akademija radi povezivanja visokoškolskog obrazovanja, nauke i pokrajinske administracije radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa, kreiranja evropskih projekata, promocije obrazovnih, ekonomskih i administrativnih kapaciteta, obrazovanja kadrova i menadžmenta za potrebe evropskih integracija, usklađivanja sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija, saradnje u okviru informisanja javnosti o korišćenju instrumenata razvojne politike EU, promocije evropskih vrednosti i regionalne politike kao instrumenta za jačanje privrednih kapaciteta, saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama, informisanja relevantih subjekata o fondovima Evropske unije.