Potpisan sporazum o saradnji PKV i komore regije Friuli Venecija Đulija

Novi Sad, 11. decembar – U Privrednoj komori Vojvodine, u Master centru na novosadskom sajmu, potpisan je danas sporazum o saradnji između Privredne komore Vojvodine i privrednih komora iz regije Friuli Venecija Đulija (komore iz Trsta, Udina, Gorice i Venecije). Sporazum je potpisan u saradnji sa Informest, italijanskom razvojnom agencijom koja ima kancelariju i u Novom Sadu, i treba da omogući veći obim investiranja i da olakša kontakte poslovnih ljudi i preduzenika iz dve regije. Potpisnici sporazuma predsednik Privredne komore Vojvodine Nikola Stojšić i Fraco Iakopo (Franko Jakopo) sekretar za ekonomske odnose sa inostranstvom regije FVG, istakli su dugu tradiciju međusobne saradnje, potrebu za što većim brojem zajedničkih planova i projekata, dobrim informisanjem o uslovima ulaganja i poslovanja, većim obimom direktne saradnje na lokalnom nivou, kao i pripreme za zajednički nastup na konkursima fondova iz EU i promociju partnerskih odnosa na regionalnom nivou, kao deo najvažnijih aktivnosti koje će obezbediti nove investicije i nove poslove u oblastima saradnje, od poljoprivrede i agrobiznisa, do ulaganja u obnovljive izvore energije. Trgovinska razmena i investicije iz Republike Italije, koja je jedan od tradicionalnih i najznačajnijih partnera Vojvodine i Srbije, mogu se znatno proširiti i povećati. Za razvoj regionalnih odnosa i uspešniju ekonomsku saradnju bilo je značajno i potpisivanje protokola o saradnji između naše pokrajine i regije Friuli Venecija Đulija, čime stvoreni neophodni institucionalni odnosi i postavljen temelj za konkretniju saradnju. Kao jedna od mogućnosti za pružanje finansijske podrške novim projektima i budućoj poslovnoj saradnji navedena je nova italijanska razvojna kreditna linija u vrednosti od 30 miliona evra, koja je kao i prethodna vredna 32 miliona evra, dizajnirana za unapređivanje ekonomske saradnje sa Srbijom i Vojvodinom, start-up kredita i posebno, za partnersko nastupanje sa zajedničkim projektima, na konkursima evropskih fondova.

Pre potpisivanja sporazuma održan je seminar, na kome su predstavnici pokrajinskih institucija Kancelarije za evropske poslove, Garantnog fonda, VIP fonda, Fonda za kapitalno ulaganje i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, predstavnicima italijanskih firmi iz oblasti građevinarstva, predstavili rad ovih institucija i okvir namenjen podršci investiranju i poslovanju u našoj pokrajini. Italijanskim partnerima, poslovnim ljudima govorili su Predrag Novikov direktor KEP, Branislav Bugarski direktor VIP fonda, Imre Kern ispred pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja i Milan Ćeran pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu, zadužen za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Pored zadovoljstva stranih, i posebno italijanskih firmi, banaka i osiguravajućih kuća, koje je najbolja preporuka za nove investicije, ulaganje u Vojvodinu, veoma je atraktivno. Kako zbog njenog izuzetnog geografskog položaja, velikog potencijala u brojim oblastima poljoprivrede, privred i usluga, prisustva Dunava i trase evropskog Koridora X, tako i zbog stimulativnih mera i značajnih podsticaja namenjenih ulagačima koji zaposle sto novih radnika, ili ulože više od 600 miliona dinara, i zakonskih garancija za višegodišnje oslobađanje od poreza. Sporazum CEFTA, koji obuhvata većinu zemalja u regiji i Moldaviju, posebno povoljne mogućnosti za izvoz robe i usluga iz Srbije namenjene tržištu Rusije, kao i primena standarda EU u voženju poslvnih knjiga, još su neke od izrazitih prednosti poslovanja u AP Vojvodini. Kako su najveći broj današnjih učesnika bili predstavnici građevinskog biznisa, rečeno je da će u narednoj godini, pored drugih poslova i tendera, biti rekonstruisano više lokalnih puteva i ulica u naseljenim mestima (čitav deo putne mreže koji nije u nadležnosti republičkog ministarstva), treba da budu izgrađena dva mosta kod Novog Sada, kao i drugi infrastrukturni projekti u saobraćaju, vodoprivredi, poljoprivredi, turizmu kao i u oblasti obnove objekata u zdravstvu, zaštiti životne sredine, razvoju bioenergije, obnovljivih izvora energije i savremenim gospodarenjem otpadom, izgradnji i rekonstrukciji deponija.