Potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija

Danas je u prostoru Fonda “Evropski poslovi AP Vojvodine potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija iz Novog Sada.

Do krajnjeg cilja, mnoštva uspešnih evropskih projekata i stručnjaka koji znaju da ih pripreme i implementiraju, najpre ćemo doći osposobljavanjem mladih ljudi koji će biti spremni za izazove koji nas očekuju na evropskom putu. To je jedan od razloga zašto smo danas zvanično počeli saradnju sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija. Naša saradnja će se odvijati kroz obuke, rad na pripremi i nadamo se, realizaciji evropskih projekata, navela je Vidosava Enderić, direktor Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine posle potpisivanja.