Potpisivanje Sporazuma o uključivanju u bazu podataka podataka BEFS – „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“.

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, uz podršku Pokrajinske vlade, uspostavlja sveobuhvatnu bazu podataka o projektima finansiranim putem eksternih izvora u AP Vojvodini, pod nazivom BEFS – „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“.
BEFS baza je napravljena u cilju dobijanja pokazatelja koji će služiti pokrajinskoj administraciji u kreiranju budućih javnih politika i unapređenju institucionalnih kapaciteta AP Vojvodine, radi planskog korišćenja eksternih izvora finansiranja, ujedno i sistemskog praćenja, kako podnetih predloga, tako i projekata u implementaciji.

Kao izazov u toku ovog značajnog procesa prepoznali smo okolnost da ne postoji obaveza da aplikanti dostavljaju podatke za bazu Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Rešenje smo našli u potpisivanju sporazuma o uključivanju u bazu podataka BEFS – „BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE“ sa aplikantima sa teritorije AP Vojvodine koji koriste eksterna finansijska sredstva, kojim bi se obavezali na dostavljanje podataka u BEFS bazu.
Tim povodom je Fond 11.aprila 2022. godine organizovao grupno potpisivanje sporazuma i iskoristio priliku da bliže objasni o procesu popunjavanja i dinamike dostavljanja informacija.