Počela dvodnevna obuka “Priprema projekata u okviru Programa Kreativna Evropa“

U Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlju počela je dvodnevna obuka pod nazivom „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“, koju Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizuje već godinama, a na osnovu sporazuma o formiranju Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija sa Ministarstvom kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Sporazum predstavlja institucionalni okvir za pravovremeno i sveobuhvatno sprovođenje programa Evropske unije pod nazivom Kreativna Evropa – potprogram Kultura, posredstvom Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija koji predstavlja sastavni deo Ministarstva kulture i informisanja i Antene koja je sastavni deo Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.

Seminar je otvorila direktorica Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosava Enderić.