Početak Programa radne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/2015. godini

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu, koji predviđa organizovanje radne prakse za studente sa završnih go

Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu, koji predviđa organizovanje radne prakse za studente sa završnih godina osnovnih studija, apsolvente i studente magistarskih, odnosno master studija, dana 29. oktobra 2014. godine, u prostorijama Fonda potpisani su ugovori sa pet najuspešnija kandidata nakon raspisanog konkursa i procesa odabira.

Protokol o saradnji između Univerziteta i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine potpisan je sa namerom da se kroz studentsku radnu praksu unapredi saradnja dve institucije, kao i u cilju upoznavanja polaznika radne prakse sa radom Fonda, procesima evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlji i formiranja kruga stručnjaka sposobnih za izradu i implementaciju evropskih projekata.