Prva terenska poseta u sklopu Specijalističkog programa ”Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

U subotu, 29. februara, u okviru 7. ciklusa Specijalističkog programa “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, održana je prva terenska poseta. Cilj terenske posete je predstavljanje i upoznavanje polaznika Programa  sa  primerima dobre prakse EU projekata na teritoriji Vojvodine.

U Gradskoj kući u Subotici, polaznike je dočekala gospođa Božidarka Golubović, šef Službe za lokalno-ekonomski razvoj. Gospođa Golubović je naglasila važnost pohađanja Specijalističkog programa, s obzirom da je i sama bila polaznica  četvrtog ciklusa Programa i istakla da grad Subotica uspešno sprovodi projekte iz brojnih donatorskih izvora od 2005. godine, kao i da imaju preko 20 realizovanih projekata.

Polaznicima su prenesena iskustva u pripremi i realizaciji Dunavsko- transnacionalnih programa, INTEREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, INTEREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija,
kao i mnogih drugih projektata. Na pojedinim predstavljenim projektima, partner je i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samouravu. Istaknuta je i značajna pomoć od strane Pokrajinske vlade kroz konkurse za sufinansiranje evropskih projekata.

Nakon prezentacije u Gradskoj kući, polaznici su posetili obnovljenu čuvenu Sinagogu u Subotici gde im je dobrodošlicu poželela Iles Hajnalka, koordinator sinagoge.

Sinagoga u Subotici je druga po veličini u Evropi, sagrađena 1902. godine u stilu secesije. Sinagoga je 1974. godine proglašena za spomenik kulture od izuzetnog značaja, a obnova Sinagoge je počela 2013. godine. Grad Subotica, Pokrajinska i Republička vlada, finansirali su spoljašnje delove fasade, dok je uređenje unutrašnjosti finansirala Vlada Mađarske sa 1.6 miliona evra. Planirano je da obnovljena Sinagoga bude mesto organizacije kulturnih događaja.