Predstavnici Regionalne privredne Komore Novi Sad prošli obuku „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“

U saradnji sa Regionalnom privrednom Komorom Novi Sad, prošle sedmice, u periodu od 08. do 10. maja održana je trodnevna obuka pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova”.

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Sanja Čuturilov Veselinović i Tamara Glišić-Krivošija predstavile su Programe prekogranične saradnje koji se finansiraju putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć, kao i programe Evropske unije. Polaznici su imali prilike da nauče kako da svoje ideje pretoče u evropske projekte uz korišćenje logičkog okvira i same logičke matrice. Poslednjeg dana obuke polaznici su se upoznali sa osnovama budžetiranja projekata, kao i sa delovima prijavnog formulara za konkurisanje za raspoložive fondove Evropske unije. Kroz rad u malim grupama, polaznici su razvijali projektne ideje koje su se fokusirale na razvoj turizma u pograničnom regionu, potom povećanje fizičke aktivnosti mladih uzrasta 15-19 godina.

Nakon održanih predavanja i praktičnog rada kroz vežbe, polaznicima su dodeljeni sertifikati.