Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine na sastanku s predstavnicima Grada Novog Sada

Direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosava Enderić, s kolegama Milanom Čežekom i Nemanjom Davidovićem imala je sastanak sa članom Gradskog veća Novog Sada za privredu Miloradom Radojevićem i šefom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Goranom Sečujskim.

Dosadašnja saradnja je ocenjena uspešnom, posebno kad se ima u vidu partnerstvo na projektima i učestvovanje predstavnika Grada Novog Sada na obukama i korišćenje drugih programa Fonda. Predloženo je da se unaprede projektni predlozi koji do sada nisu dobili finansiranje na prethodnim pozivima i prijave se na predstojeće konkurse. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada je bila uspešna u realizaciji projekata iz EU fondova, a istaknuto je da su njihovi zaposleni polaznici specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ u organizaciji Fonda, čime su posebno zadovoljni. Izraženo je interesovanje da i ostale kolege pohađaju narednu generaciju specijalističkog programa, tokom 2018. godine, kao i da se zaposleni u Gradskom veću obuče za pisanje projekata koje Fond organizuje.

Kao najveći izazov je istaknuto traženje partnera na programima prekogranične saradnje, te su predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine ponovili da su na raspolaganju da i u tom delu rada na projektima pomognu Gradu Novom Sadu.