Predstavnici Crvenog krsta Vojvodine na obuci za projektno finansiranje

U saradnji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Crvenog krsta Vojvodine u periodu od 5. do 7. juna održana je obuka za pripremu projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije u Domu Crvenog krsta na Vršačkom bregu.
Prisutne je pozdravio Boško Dmitrašinović, sekretar Crvenog krsta Vojvodine,  naglašavajući značaj ovakvog vida edukacije za zaposlene u Crvenom krstu. Predstavnici Fonda, Jelena Tošković, Jano Puškar, Tamara Glišić-Krivošija i Zoran Pavić, su prisutne tokom trodnevne obuke upoznali sa osnovnim koracima u pripremi jednog evropskog projekta, a takođe su predstavljene i sve dostupne mogućnosti za finansiranje iz fondova Evropske unije u kojima Republika Srbija ima pravo učešća.

Prvog dana su predstavljeni Interreg IPA Programi prekogranične saradnje sa naglaskom na program između Mađarske i Srbije koji je trenutno otvoren, a prisutni su se informisali i o raspoloživim programima u okviru zajedničkih programa Evropske unije gde se kao ugovorno telo javlja Evropska komisija sa sedištem u Briselu. Drugi dan obuke je bio posvećen praktičnom radu, a polaznici su kroz rad u grupama razvijali u projektne ideje. Jedna ideja se odnosila na poboljšanje socijalnog života starijih sugrađana, dok je druga grupa radila na poboljšanju kapaciteta Crvenog krsta Vojvodine za pružanje usluga svojim korisnicima. Tokom trećeg dana obuke, polaznici su imali prilike da se upoznaju sa konceptom budžetiranja evropskih projekta. Predstavljena je struktura budžeta, planiranje resursa i načini za utvrđivanje i obračun troškova. Na kraju obuke polaznici su se oprobali u  budžetiranju najčešćih troškova na projektima kroz zajedičku vežbu.

Cilj održane obuke je unapređivanje institucionalnih kapaciteta Crvenog krsta Vojvodine za pripremu projekata finansiranih iz fondova Evropske unije.