U prostorijama Razvojne agencije Vojvodine (RAV) u Novom Sadu, dana 7. februara 2018. godine predstavnicima vojvođanskih kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) predstavljen je rad Razvojne agencije Vojvodine (RAV) i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Cilj je bio da se zaposleni u vojvođanskim KLER-ovima bolje upoznaju sa aktivnostima i zaposlenima ovih pokrajinskih institucija, sa kojima imaju zajedničke imenitelje i koje im mogu pomoći da prave i realizuju svoje planove, projekte, da se edukuju, privlače investitore, itd.

Susret je otvorio pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Jovan Podraščanin, kao predstavnik krovne institucije.

RAV su predstavili direktor Nikola Žeželj, direktorica Sektora za strateška istraživanja Maja Sokić Heger, direktor sektora za investicije Ivan Borovčanin, savetnica za odnose sa javnošću Vlastimira Stanković Ruškuc, kao i savetnica za marketing u RAV-u Milana Borišev.

Glavne aktivnosti Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Kancelarije AP Vojvodine u Briselu predstavila je Tijana Krstić Maravić, samostalni stručni saradnik za saradnju sa evropskim, regionalnim i međunarodnim institucijama.

Kako je prošle godine na temeljima Fonda za podršku investicija u Vojvodini formiran RAV, koji je u januaru preuzeo i poslove i deo zaposlenih Agencije za regionalni razvoj AP Vojvodine, RAV je inicirao ovaj susret kako bi se svi bolje upoznali i u budućnosti komunikaciju i saradnju učinili efikasnijom.