Predstavljen priručnik Strategija Evropa 2020 za lokalne i regionalne vlasti

Priručnik Strategija Evropa 2020 namenjen predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti u Evropi predstavljen je javnosti na prezentaciji koja je održana u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu,

Priručnik Strategija Evropa 2020 namenjen predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti u Evropi predstavljen je javnosti na prezentaciji koja je održana u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Tom prilikom bilo je reči o mehanizmima za stabilan i održiv rast u Evropi, ulozi i značaju lokalnih i regionalnih vlasti u sprovođenju mera u okviru pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, zatim o ulozi i značaju evropskih regiona i jedinica lokalne samouprave, kao i o iskustvima pokrajine Baden Virtemberg (SR Nemačka) i AP Vojvodine.

Skup je otvorio Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski i izjavio da Pokrajinska vlada nastoji da podrži lokalne samouprave u njihovom razvoju, kao i da je posvećena podizanju kapaciteta. Takođe je istakao da Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizuje Akademiju za edukaciju u oblasti rada EU, što će omogućiti direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima iz AP Vojvodine da prođu obuku kako bi razumeli matricu Evropske unije i prošli kroz sve strukture evropskog sistema u cilju što kvalitetnijeg rešavanja problema sa kojima se suočavaju i dodao da su u Pokrajinskom sekretarijatu za finansije obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova EU.

Direktor Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine Siniša Lazić rekao je da je Strategija glavni instrument za povratak ekonomije na put razvoja i istakao da regionalno možemo mnogo više da uradimo nego kada nastupamo pojedinačno. Administrator Platforme za praćenje Strategije Evropa 2020 Komiteta regiona Pavel Zamojski (Paweł Zamojski) održao je prezentaciju u kojoj je predstavio priručnik Strategija Evropa 2020, dok je predstavnik Ministarstva finansija i ekonomije Baden Virtemberga Mihael Gerner (Michael Gerner) kroz prezentaciju govorio o iskustvima ove regije, koja su iznad proseka i ciljeva koje definiše Strategija, pogotovo u domenu istraživanja, obrazovanja i zaštite životne sredine.

Strategija Evropa 2020 predstavlja program Evrope za postizanje pametne, održive i inkluzivne budućnosti, koji nudi desetogodišnji plan razvoja i zapošljavanja. Svi njeni instrumenti i ciljevi politike već su utvrđeni i ona mora da se sprovodi u partnerstvu sa evropskim regionima i gradovima, jer upravo oni mogu da doprinesu njenom ostvarivanju. Cilj „Priručnika za ostvarivanje ciljeva Strategije Evropa 2020” jeste informisanje lokalne i regionalne vlasti o strateškom potencijalu ove strategije na njihovom području. On pruža uputstva i podršku prilikom uključivanja regiona i grada u mrežu, u Evropi i izvan nje, kao i praktične, najbolje prakse, inspirativne inicijative Evropske unije i detaljne informacije o raspoloživim sredstvima finansiranja. Na promociji su govorili i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Đorđe Staničić, prorektor za finansije Univerziteta u Novom Sadu Radovan Pejanović, i predstavnica EU Info Point-a Novi Sad Snežana Pupovac, koja je održala prezentaciju na temu procesa evropskih integracija.