PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA KONKURS NA PROGRAM „UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE“

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA NA KONKURS NA PROGRAM “UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE”

Rok za dostavljanje potpisanih i overenih prijava za program “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove” je petak 09. februar 2018. godine do 12:00 časova