Projekat „DR SHARE“ predstavljen na konferenciji u Briselu

Dana 20. januara 2016. godine održana je otvarajuća konferencija u Briselu u Generalnom direktoratu za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DG ECHO) povodom početka realizacije 25 odobrenih projekata koje je Evropska komisija odobrila za finansiranje u okviru konkursa u oblasti prevencije i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama.

Na konferenciji je predstavljen projekat pod nazivom „Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika“ (eng. “Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation – DR SHARE“) koji je nastao kao rezultat saradnje više institucija iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Partneri na projektu sa srpske strane su Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dok iz Hrvatske na projektu učestvuju Vukovarsko-srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a iz Bosne i Hercegovine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske.

Cilj projekta je unapređenje upravljanja rizicima u cilju smanjenja posledica, intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa i velikih nepogoda, kao i zaštita stanovništva, životne sredine i imovine kroz razmenu primera dobre prakse, usklađivanje metodologija u tri države i kreiranje novih informatičkih rešenja koja mogu pomoći u upravljanju rizicima u pograničnom regionu između Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Predviđeno trajanje projekta je 18 meseci, dok ukupna vrednost projekta iznosi 281.222 evra.

Konferenciju je otvorio g. Hans Das, šef jedinice u okviru Generalnog direktorata za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, a potom su projektni menadžeri predstavili svoje projekte prisutnima. Projekat „Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika“ predstavio je g. Krunoslav Srpak, menadžer projekta, iz Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. Konferenciji su prisustvovale članice projektnog tima Kristina Černok ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o, Tamara Glišić ispred Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Marijana Vincetić ispred Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske iz Bosne i Hercegovine.