Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Senka Bengin i Zoran Pavić, kao i predstavnici Razvojne agencije Vojvodine, Nataša Rončević i Maja Skojić Heger posetili su 18. juna 2019. godine opštinu Žitište i opštinu Sečanj.

U opštini Žitište sastali su se sa Draganom Petković, predsednicom Skupštine, i Jelenom Travar Milјević, saradnicom predsednika opštine za LER. U opštini Sečanj domaćini su im bili Ljilјana Kitić, zamenica predsednika Opštine sa svojim saradnicima.

Dogovorena je jača neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa Fondom i RAV-om, iako je uočen napredak u korišćenju evropskih fondova  i privlačenju stranih investitora u protekle dve godine. S tim u vezi predstavnici obe opštine istakli su doprinos Fonda „Evropski poslovi“ APV u postignutim rezultatima po pitanju apliciranja za sredstva iz EU fondova jer su česte posete, inicijativa i podrška dovele do konačne realizacije. Konstatovana je uspešna saradnja sa parnerima iz Rumunije budući da je većina podnetih i realizovanih projekata bila usmerena na Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

U opštini Žitište iskazana je potreba za ponovnim obukama Fonda pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ jer je veliki broj zainteresovanih da kroz ovaj vid edukacije doprinese razvoju lokalne samouprave, dok su predstavnici opštine Sečanj istakli potrebu za rekonstrukcijom kulturnog centra koji bi se mogao rešiti kroz EU projekte uz pomoć Fonda.