Predstavnik Fonda” Evropski poslovi” AP Vojvodine, Zoran Pavić, kao i predstavnici Razvojne agencije Vojvodine posetili su opštine Titel i Žabalj dana 27.06.2019.

U Opštini Titel, sastanak je održan sa Goranom Stanojkovićem, šefom službe za privredu i LER, i njegovim saradnicima, dok u Opštini Žabalj, sa  Simom Vasićem, rukovodiocem za privredu i LER, i Miloradom Trgićem, koordinatoom.

Dogovorena je neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa Fondom i RAV-om, kako bi se pospešila razmena informacija u cilju korišćenja evropskih fondova u većem obimu i privlačenja stanih investitora. U obe opštine konstatovano je nedovoljno apliciranje prema evropskim fondovima sa skromnom realizacijom istih. U skladu sa tim, zatražena je pomoć od Fonda po pitanju implementacije projekata, kao i ponovno održavanje stručnih obuka. Predstavnici opštine Žabalj ukazali su na značaj nedavne posete Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, gde su dobili dragocene informacije o korišćenju sredstava iz EU fondova. Opština Titel je iskazala zainteresovanost za održavanje obuka Fonda u osnovnim školama radi edukacije đaka o nastanku i istoriji Evropske unije.
Tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču javne lokalne samouprave.