Sastanak sa dekankom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

U utorak 12.11.2019, održan je sastanak Vidosave Enderić, direktorke Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine sa prof. dr Milicom Pavkov Hrvojević, dekankom Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Cilj ovog sastanka je unapređenje dosadašnje saradnje i aktivnosti na budućim projektima, prevashodno na razvoju svih nivoa obrazovanja, nauke i mladih.