Sastanak sa predstavnicima Koruške

U prostorijama Predstavništva EU kancelarije austrijske regije Koruške u Briselu održan je sastanak između direktorke Martine Ratinger i šefa Kancelarije APV u Briselu Srđana Mačkića, 28. juna 2018. godine. Naše dve regije ove godine su članovi zajedničkog konzorcijuma u okviru Evropske nedelje regija i gradova u oktobru 2018. godine.

Glavna tema je bila dalje intenziviranje odnosa između AP Vojvodine i Koruške, posebno u oblasti poljoprivrede i turizma. Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom na nivou kancelarija u Briselu, ali i potreba da se ta saradnja prenese na ostale institucije dve bliske regije. Direktori briselskih kancelarija su iskoristili priliku da izveste o aktuelnostima u obe regije, te su razmenili stanovišta o daljem povezivanju u cilju regionalnog razvoja. U tom kontekstu su razmatrane aktivnosti koje AP Vojvodina ima u okviru Skupštine evropskih regija (AER), odnosno Koruška u okviru Alpsko-jadranske neformalne mreže.

U načelu je dogovoren sastanak predstavnika dve regije na najvišem nivou tokom Evropske nedelje regija i gradova u Briselu, koja će se održati od 8. do 11. oktobra 2018, a na kojoj će AP Vojvodina i Koruška nastupiti zajedno sa još osam evropskih regija ujedinjeni pod nazivom „Evropa prilika“.