U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Antena Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine organizovali su okrugli sto sa temom „Saradnja civilnog i javnog sektora“. Na okruglom stolu govorili su Dimitrije Tadić, šef Deska Kreativna Evropa Srbija i predstavnik Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta i Zoran Pantelić, ispred organizacije Kuda.org. Učesnike i domaćine skupa pozdravio je Slaviša Grujić, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.

Cilj razgovora je utvrđivanje mogućih vidova saradnje između civilnog i javnog sektora u oblasti kulture, uzimajući u obzir aktuelno ekonomsko – društveno stanje u državi i okruženju, posmatrano i kroz prizmu finansiranja projekata iz kulture kroz međunarodne fondove.

Tim povodom u svom obraćanju, sekretar Grujić je rekao da budućnost u kulturi leži upravo u inicijativi i saradnji civilnog i javnog sektora, ako se uzme u obzir činjenica da je budzet sve manji.

„Danas, na kraju 2015. godine sumiramo postignute rezultate u ovoj godini i sa razlogom možemo reći da oni nisu loši, ali da će nam sledeća budžetska godina biti daleko restriktivnija“, istakao je Grujić i dodao da „to znači da saradnja ova dva sektora jeste nešto, što nam predstoji i što treba da donese rezultate i zato održavanje ovakvih skupova smatram nekom vrstom uputstva za dalja delovanja u približavanju saradnje“, zaključio je sekretar Grujić.

Dimiterije Tadić je podsetio da je Desk Kreativna Evropa, i Antena kao pokrajinska kancelarija za programe Kreativne Evrope tu da pomogne razvoju i civilnog sektora sa kvalitetnim i dobrim projektima. Odnos u saradnji ova dva sektora je večna tema, jer uvek aktuelan, sa jedne strane javni „ušuškan“ sektor, dok sa druge strane kreativan i aktivan civilni sektor. U Srbiji, istakao je Tadić, civilni sektor je izuzetan u oblastima vizuelne umetnosti i muzike u tolikoj meri da je na nekoj skali angažovanosti mnogo više nego iz književnosti. Samim tim ga mi u nekoj meri i podržavamo.

Zoran Pantelić, ispred organizacije Kuda.org. je rekao da se njegova organizacija, kao civilni sektor javlja na konkurse i realizuje neke projekte, ali kada se govori o odnosu ova dva sektora, pričamo o paketu troškova koji imaju obe strane. Upravo zbog toga je potrebno osnažiti i približiti tu saradnju, jer korpus kulture jeste umetnost, umetnička produkcija u odnosu na kulturu i smatram, naglasio je Pantelić, da oni koji se bave temom umetnosti i umetničke produkcije su u ugroženijem položaju danas. Model Kreativna Evropa jeste zapravo pitanje šta mi hoćemo da promovišemo i tu treba napraviti selekciju, jer to zavisi od nas.

Aleksandar Milosavljević je kao upravnik institucije kulture, koja se subvencioniše iz budžeta rekao da ne postoji kultura ukoliko nema kulturne politike države, koja će odrediti prioritete, a šta je to potrebno da bi imali kulturu je tema, koja otvara niz problema. Primera radi, danas se jedna opera ne može postaviti na scenu ako nemate deset miliona dinara, a za rad pozorišta na godišnjem nivou, svih pozicija i drame i baleta se dobije vrlo malo sredstava. Dakle, priča je jasna da ukoliko nema saradnje sa civilnim, odnosno, privatnim sektorom, onda nema ni realizacije značajnih projekata bilo kog teatra.