Seminari o životnoj sredini i brizi o starima i nemoćnima u KEP-u

Novi Sad, 8. novembar – u okviru Sajma investicija «INVESTEXPO», u prostoru Kancelarije za evropske poslove održane su prezentacije italijanskih projekata vezanih za zaštitu životne sredine i brigu o starim i nemoćnim licima. Tomaso Paljani, iz Konzorcijuma Mario Negri, predstavio je projektnu inicijativu teritorijalnog parka Sangro Aventino u okviru programa saradnje I.Ne.P.S, pod nazivom «Teritorijalni bilans životne sredine: inovativni instrument planiranja podrške održivosti životne sredine». Rezultat navedenog projekta bio bi softver sa podacima o indikatorima životne sredine i digitalne kartografske mape. Po mišljenju Italijana, ovaj projekat, primenjen kod njih, bio bi primenjiv i u našoj sredini. Gospodin Murat Bjelić, predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, naveo je da ovaj projekat ima veoma velik potencijal, ali da je kod nas neophodno prvo napraviti bazu neophodnih podataka, koja je preduslov za izradu softvera. Marija Luiđa di Blazio predstavila je projekat «Integracije socijalnih kućnih usluga u zdravstveni sistem (integrisana kućna nega): inovativni model intervencije», posvećen prvenstveno starim i nemoćnim osobama, ali bi se mogao proširiti na maloletna lica i osobe sa invaliditetom.