Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika (DR SHARE)

Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika (DR SHARE)

Izvor finansiranja Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DG ECHO)
Partneri na projektu
  1. Vukovarsko – srijemska županija, Hrvatska
  2. Agencija za razvoj Vukovarsko – srijemske županije HRAST d.o.o, Hrvatska
  3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska
  4. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
  5. Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija
  6. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske, Bosna i Hercegovina
Oblast projekta Prevencija rizika
Trajanje projekta 01. jan 2016 – 30. jun 2017
Opis projekta Opšti cilj:

Upravljanje rizicima u cilju smanjenja posledica, intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa i velikih nepogoda, kao i zaštita stanovništva, životne sredine i imovine kroz razmenu primera dobre prakse, usklađivanje metodologija u tri države i kreiranje novih informatičkih rešenja koja mogu pomoću u upravljanju rizicima u pograničnom regionu između Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Očekivаni rezultаti:

Očekivani rezultat projekta je IT alat za unapređenje veze i saradnje između relevantnih aktera i politika kroz kompletan ciklusa upravljanja katastrofama (prevencija-pripravnost-odgovor-oporavak). Izveštaji, analize i naučene lekcije dobijene tokom projekta kroz korišćenje integrisanog IT alata u stvarnom životu u transnacionalnom okruženju će pružiti dragocene osnove za različite scenarije u kojima bi se isti rezultati mogli lako preneti na druge države, regione ili organizacije. Unapređenje saradnje, razmena dobrih praksi i podrška za izgradnju kapaciteta za aktivnosti prevencije navedene u poglavlju 2. Odluke br. 1313/2013/ES (uključujući procenu rizika, planiranje upravljanja rizicima, mere prevencije rizika) sastavni je deo projekta tako što će sistem obuhvatiti kombinovane podatke o kapacitetima civilne zaštite u regionima tri različite države u cilju poboljšanja efikasnosti odgovora na velike katastrofe i unapređenje preventivne mere i spremnost za sve vrste vanrednih situacija, uključujući i nastavak mera koje su prethodno preduzete na osnovu Odluke Saveta 1999/847/EZ.

Glаvne аktivnosti:

(1)    Upravljanje projektom i izveštavanje;

(2)    Prikupljanje i upoređivanje podataka na osnovu postojećih procena rizika;

(3)    Sinhronizacija postojeće terminologije i simbola u oblasti upravljanja rizicima;

(4)    Razvoj inovativnih IT alata za efektivno upravljanje rizicima;

(5)    Edukacija za primenu informatičkog rešenja;

(6)    Promocija projekta.

Ciljne grupe: Vlasti na lokalnom i regionalnom nivou zadužene za upravljanje u vanrednim situacijama, državni službenici i stručnjaci iz ministarstava, agencija i nevladinih organizacija koje se bave smanjenjem rizika od katastrofa.

Krajnji korisnici:

Građani, preduzeća, organizacije, javna uprava na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, istraživačke institucije i svi drugi socio-ekonomski sektori ugroženi katastrofama izazvanih uticajem prirodnih ili drugih opasnosti.

Više informacija
Pogledajte sve vesti o projektu – Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika (DR SHARE)