Srbija se pridružuje programu COSME za podršku konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Srbija i Evropska unija su 10. novembra 2015. godine u Briselu potpisale sporazum o podršci konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Sporazumom između Evropske unije i Srbije, koji stupa na snagu 1. januara 2016. godine, potvrđeno je učešće naše zemlje u Programu za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)) do 2020. godine.

COSME je program za period 2014-2020. koji je namenjen malim i srednjim preduzećima. Osnovni cilj ovog programa je da se poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća, a samim tim i smanji nezaposlenost u zemlji, a Ministarstvo privrede biće zaduženo za koordinaciju aktivnosti Programa COSME.

Program se sastoji iz četiri komponente i to: finansijski instumenti – garancije i preduzetni kapital, pristup tržištima, unapređenje poslovnog okruženja i promocija preduzetništva.

Korisnici programa su postojeći preduzetnici i MSP kojima će se omogućiti lakši pristup finansijskim sredstvima u cilju razvoja i rasta preduzeća, zatim budući preduzetnici i MSP kroz obezbeđivanje pomoći pri osnivanju preduzeća, kao i nacionalni i lokalni organi vlasti kroz prenos najbolje prakse i finansijska podrška za testiranje i poboljšanje održivih rešenja u kontekstu poboljšanja globalne konkurentnosti.

Ciljevi programa su:

• Lakši pristup finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća,

• Podrška preduzetničkim idejama, stvaranje okruženja pogodnog za biznis i rast,

• Pomoć malim i srednjim preduzećima u poslovanju izvan Srbije kao i poboljšanje njihovog pristupa na tržištu EU,

• Konkurentnost i održivost preduzeća, uključujući sektor turizma,

• Poboljšanje pristupa tržištima unutar Evropske unije.

Budžet Programa COSME, koji Evropska unija realizuje u periodu 2014-2020. godine i čiji su korisnici zemlje EU i zemlje kandidati, iznosi 2,298 milijarde evra.

Više informacija se može dobiti na sajtovima EU institucija koje sprovode program COSME.

Evropska komisija – Generalni direktorat za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i MSP

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

Evropska agencija za mala i srednja preduzeća

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme