Predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Kristina Bašić i Senka Bengin, zajedno sa predstavnicama Razvojne agencije Vojvodine Natašom Rončević i Tanjom LJubičić, posetile su danas opštine Sremski Karlovci i Stara Pazova.

U Opštini Sremski Karlovci srele su se sa rukovodiocem Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu Darkom Milankovićem, dok su se u Opštini Stara Pazova sreli sa pomoćnikom predsednika Opštine za ekonomski razvoj i strateški marketing Marinom Savić i njenim saradnicima.

Tokom održanih sastanka, dogovorena je sveobuhvatnija saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja putem EU fondova kroz pomoć kod odabira i pisanja projekata prema EU od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Predstavnici Opštine Sremski Karlovci razvijaju turističke potencijale kroz realizaciju više evropskih projekata, kao što su Dunavski put vina, Evropa za građane, kao i kroz saradnju sa Opštinama iz Slovenije,  Hrvatske i Mađarske, dok su predstavnici Opštine Stara Pazova izneli svoje probleme sa kojima se suočavaju – potrebu za rekonstrukcijom sportsko-rekreativnog objekta, rekonstrukcijom obdaništa, kao i izgradnjom skejt parka u Opštini, koji bi mogli da se reše kroz realizaciju EU projekata, u čemu bi im Fond pomogao.

Obe Opštine su veoma aktivne u pisanju i implementciji EU projekata.
Tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču jedinica lokalne samouprave (JLS).