Studijska poseta studenata FTN postrojenju u Vinkovcima u okviru projekta XDEGREE

U okviru projekta “XDEGREE“ koji se sufinansira u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020, dana 28. novembra, realizovana je studijska poseta studenata Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, postrojenjima u Vinkovačkom vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Vinkovci.

U preduzeću su tokom implementacije projekta XDEGREE  izgrađene solarne elektrane na 6 objekata. Solarni paneli kupljeni su i postavljeni tokom 2018. godine, a distributivni centar Kanovci, koji su studenti obišli, poseduje instalaciju na krovu ukupne snage solarnih panela 76,18 kWp sa izlazom prema mreži distributera snage 134 kW.

Studenti su i u ovom preduzeću imali priliku da se upoznaju sa procesom prečišćavanja otpadnih voda, da u praksi vide SCADA sistem koji prati rad fabrike vode, upoznali su se sa budućim ciljevima i planovima vodovodnog preduzeća za izgradnju biogasnog postrojenja i unapređenje svoje energetske efikasnosti što je i bio glavni cilj projekta XDEGREE: povećanje energetske nezavisnosti javnih komunalnih preduzeća kroz upotrebu obnovljivih izvora energije i bolje korišćenje biomase.