Unapređenje kapaciteta osnovnoškolskih ustanova za pripremu evropskih projekata

Na osnovu iskazane zainteresovanosti osoblja osnovne škole „Đura Jakšić“ iz Kaća, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja p

Na osnovu iskazane zainteresovanosti osoblja osnovne škole „Đura Jakšić“ iz Kaća, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ kako bi tematiku projektnog finansiranja približio nastavnom i drugom osoblju škole koji su prepoznali ovaj način finansiranja kao priliku za unapređenje rada svoje institucije. Tokom obuke polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju sa strukturom i načinom konkurisanja u okviru IPA programa prekogranične saradnje dostupnih institucijama u AP Vojvodini. Takođe, predstavljen je i program Evropske unije „Erasmus+“ koji je otvoren za obrazovne institucije iz Srbije, a koji će biti aktuelan u narednom sedmogodišnjem periodu od 2014. do 2020. godine.

Informativni deo obuke bio je propraćen zadacima koji su realizovani u radnim grupama, gde su polaznici imali prilike da u saradnji sa predavačima razvijaju svoje projektne ideje na različite teme. Većina projektnih ideja se fokusirala na rad sa decom kroz neformalno obrazovanje u vidu vannastavnih aktivnosti, potom sportskih aktivnosti i promocije prirodnih nauka. Predstavljeni su alati koji su se pokazali kao najuspešniji u razvijanju projektnih ideja, kao što su analize problema i ciljeva kroz drvo problema i drvo ciljeva, logička matrica i grupisanje aktivnosti u radne pakete. Takođe, kroz praktičan primer su predstavljeni neophodni koraci i procedure koje propisuje Evropska unija u vezi sa budžetiranjem projektnih predloga.