Unapređenje privrednog ambijenta između Flandrije i Vojvodine

Predstavnici AP Vojvodine u Briselu,  Srđan Mačkić i Đorđe Cicović juče su se sastali sa predstavnicima Flamanske agencije za investicije i trgovinu (FIT – Flanders Investment and Trade), a nakon serije sastanaka sa predstavnicima različitih regija u Briselu. U narednom periodu će se zajednički raditi na stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta u zemljama Beneluksa za naša preduzeća, te nastaviti sa promocijom Vojvodine kao investicione destinacije, kako bi se dalje podstakle strane investicije iz ovog dela Evrope. FIT je prepoznata, ne samo u Briselu, kao jedna od najznačajnijih organizacija u tom smislu.

U načelu je dogovoreno povezivanje naših privrednih subjekata te uža saradnja sa Razvojnom agencijom Vojvodine i Privrednom komorom Vojvodine. Pored toga, u skladu sa planovima Kancelarije AP Vojvodine u Briselu za narednu godinu, a koji se odnose na aktivnosti u promociji privrede, dogovoreno je da je da se tokom 2018. održi promocija različitih klastera iz naše pokrajine u ovoj flamanskoj agenciji, kako bi se na taj način direktno tražili potencijalni privredni partneri sa obe strane. Takođe, FIT je veoma zainteresovan u narednom periodu učestvovati na značajnijim događajima i sajmovima u AP Vojvodini, posebno u okviru IKT sektora i poljoprivrede. Podudarnost privreda dve regije je najveća upravo u pomenutim sektorima što stvara značajan prostor za buduću saradnju.

Takođe, postoji mogućnosti potpisivanja bilateralnog sporazuma između FIT i neke od pokrajinskih institucija u oblasti investicija i trgovine, ukoliko bi naredne aktivnosti rezultirale potrebom za institucionalizacijom predviđene saradnje.