Uručena uverenja polaznicima treće generacije programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu danas su svečano uručena uverenja polaznicima koji su uspešno završili specijalistički Program „Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova“, a koji u saradnji sa Ekonomskim fakultetom sprovodi Fond „Evropski poslovi“AP Vojvodine.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, koji je i predsednik UO Fonda „Evropski poslovi“ APV Ištvan Pastor uručio je danas uverenja polaznicima koji su uspešno završili ovaj šestomesečni program, naglasivši svoje uverenje da će znanja i iskustva koje su stekli u prethodnom periodu na najbolji mogući način iskoristi u profesionalnom smislu, ali da će istovremeno doprineti i razvoju lokalnih samouprava, institucija i nevladinih organizacija iz kojih dolaze.

 

„Pozicija lokalnog i regionalnog nivoa vlasti se u poslednjih dvadeset godina mnogo promenila. Ona više ne predstavlja upravnu funkciju koja isključivo zadovoljava potrebne građana, nego ima i razvojnu funkciju. Taj razvoj nije moguć bez korišćenja mogućnosti koje proužaju fondovi EU i zbog toga je važno stvoriti kritičnu masu ljudi i znanja koji će uspeti da odgovore na potrebe te razvojne funkcije“, rekao je predsednik Pastor.

 

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić istakao je značaj velikog broja polaznika i sve većeg interesovanja za ovaj specijalistički program.

 

„Mi danas imamo već treću generaciju mladih ljudi koji su prošli program obuke u oblasti upravljanja regionalnim razvojem putem EU fondova. To je, za nas, veoma značajano imajući u vidu političku spremnost Srbije i Pokrajine Vojvodine da kroz proces evropskih integracija postanu deo Evropske unije gde je funkcija regionalnog razvoja veoma naglašena“, rekao je Bjelić i dodao da je gotovo nemoguće govoriti o regionalnom razvoju, a pri tome, nemati edukovane ljude koji poseduju stručno znanje iz te oblasti.

 

Direktorica Fonda „Evropski poslovi“ Vidosava Enderić istakla je da je kreiranje novih znanja neophodno na putu ka EU, te da su polaznici programa zajednički već kreirali neke projekte koji će moći da se koriste u narednom periodu, s obzirom na to da je poziv za konkurse IPA prekogranične saradnje sa Rumunijom već otvoren, dok će sledeće godine biti otvoren poziv i za saradnju sa Hrvatskom i Mađarskom.

 

Dekan Ekonomskog Fakulteta u Subotici prof. dr Aleksandar Grubor rekao je da da se zemlje okruženju, pa tako i Republika Srbija suočavaju sa problemom visoke urbanizacije, odnosno koncentracijom stanovništva na veće gradove, te da je razvoj lokalnih samouprava kojem će doprineti polaznici programa, jedan od načina rešavanja pitanja ravnomernog regionalnog razvoja.

 

Projekat „Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova“, finansiran je sredstvima AP Vojvodine, a učešće je uzelo 45 polaznika iz pokrajinskih sekretarijata i institucija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Polaznici su pohađali časove u okviru četiri nastavna modula: Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja; Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem; Programi Evropske unije i Upravljanje projektima.