Usklađivanje tehnološke ponude i potražnje po pitanju bioekonomije

U Generalnom direktoratu Evropske komisije za istraživanje i razvoj održana je ekspertska radionica koja je imala za cilj definisanje predloga za prilagođavanje regulative o bio-ekonomiji, načina finansiranja i uvođenja tehnologija neophodnih za prelazak iz ekonomije zasnovane na fosilnim gorivima na bio-ekonomiju.

Na skupu su se obratili John Bell, direktor F – Bioekonomija u Generalnom direktoratu za istraživanje i razvoj, Barend Verachtert, vršilac dužnosti izvršnog direktora Zajedničkog poduhvata bio-industrija (BBI JU), Lambert van Nistelrooij, član Evropskog parlamenta i Julia Taddei, program menadžer finansijskog instrumenta Evropske investicione banke i Evropske komisije „Inovfin“ pri Evropskoj komisiji.

Potencijale Vojvodine vezane za bio-ekonomiju, pre svega u pogledu iskorišćavanja mogućnosti koji se nalaze u agro-biomasi, životinjskom otpadu i drvnoj biomasi, predstavio je Dražen Lovrić iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Uporedne analize prisutnih predstavnika regija i država su ukazale da AP Vojvodina prednjači u odnosu na većinu regija slične površine kojima je poljoprivreda glavna industrijska grana, te da kao takva može da bude interesantna za investitore koji ulažu u nove tehnologije i imaju savremen pristup proizvodnji, kanalima distribucije, tržištima i potrebama potrošača. U narednom periodu neophodno je da Evropska unija, kao i regije, definišu, usvoje i započnu sprovođenje smernica koje jasnije definišu stubove na kojima počiva uspešna bio-ekonomija.