Učešće Fonda „Evropski poslovi“ APV na 53. Međunarodnom Sajmu turizma

U okviru projekta „Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu (CCI4TOURISM)“, Fond „Evropski poslovi“ APV je organizovao panel diskusiju na 53. Međunarodnom Sajmu turizma. Na samom početku, prisutnnma je predstavljen projekat, kao i rad Fonda. Panel diskusija pod nazivom „Usmeravanje kreativnih industrija ka održivom turizmu, kulturnom nasleđu i konkurentnosti turizma kroz projekte EU“ bavila se uticajem kreativne industrije na turističku ponudu i ekonomiju, kod nas i u svetu. Predstavljen je i Creative HUB koji je nastao u okviru projekta CCI4TOURISM. Diskutovalo se i o povratku prirodi i upoznavanju svoje zemlje u periodu pandemije, kao i o besplatnim virtuelnim turama koje se razvijaju zahvaljujući tehnologiji. Da li je to naša budućnost, da li savremeni turista koji kreira sopstveni aranžman, može kroz virtuelni obilazak da zadovolji sva svoja čula, ostalo je da vidimo u bliskoj budućnosti.Pristni su takođe iskoristili priliku da postave pitanja, kao i da izraze svoje mišljenje i stavove, a u vezi sa temama sa panela.