U opštini Plandište na temu evropskih projekata

Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Mina Radmilović i Andrija Aleksić u Opštini Plandište predstavili su mogućnosti finansiranja putem EU fondova. Prisutni su imali prilike da dobiju informaciju o programima Evropske unije koji će biti otvoreni tokom 2010. godine, kao i o njihovim prioritetima.

Uz to, predstavljeni su i programi koji su trenutno aktuelni, poput onog posvećenog privrednicima Cip Eco -Inovation i IPA – RSEDP2- Regional Socio-Economic Development Programme II. Lokalna samouprava opštine Plandište posebno je zainteresovana za ostvarivanje saradnje, koja bi otpočela edukacijom u oblasti pisanja projekata, načina apliciranja, kao i funkcionisanja evropskih programa.