Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Mina Radmilović i Dražen Lovrić u Opštini Pančevo predstavili su mogućnosti finansiranja putem EU fondova. Prisutni su imali prilike da dobiju informacije o programima Evropske unije koji će biti otvoreni tokom 2011. godine, kao i o njihovim prioritetima.

Uz to predstavljeni su i programi koji su trenutno aktuelni, poput programa CIP, PROGRESS, ECF, ORIO, kao i funkcionisanje programa za pretpristupnu pomoć -IPA sa fokusom na programe prekogranične saradnje. Prisutnost direktora škola, predstavnika gradske uprave, predstavnika kancelarije za Lokalni i ekonomski razvoj (LER), sekretara grada Pančevo, kao i mnogih drugih, potvrdila je interesantnost teme. Institucije sa teritorije opštine Pančevo posebno su zainteresovane za ostvarivanje saradnje koja bi otpočela edukacijom u oblasti pisanja projekata finansiranih putem EU fondova, načina apliciranja, kao i funkcionisanja evropskih programa.