U Somboru održan sastanak o mogućnostima finansiranja putem EU fondova u novom budžetskom periodu 2014-2020

Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, u saradnji sa Razvojnom agencijom grada Sombora, održao je sastanak u cilju predstavljanja potencijala koje donosi novi budžetski period Evropske unije 2014-2020

Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, u saradnji sa Razvojnom agencijom grada Sombora, održao je sastanak u cilju predstavljanja potencijala koje donosi novi budžetski period Evropske unije 2014-2020. Tokom sastanka prisutnima je prikazana analiza i iskustva aplikanata iz Vojvodine u prethodnom periodu 2007-2013, zatim IPA II uredba usvojena 11. marta 2014 godine sa budžetom od 11.698.668.000 evra. Prezentovane su izmene u odnosu na IPA, kao i sektorske oblasti koje će biti podržane za finansiranje.

Pored toga, prikazan je program COSME koji ima za cilj da promoviše rast i jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća u Evropskoj uniji kroz tri glavne aktivnosti: različite savetodavne usluge za mala i srednja preduzeća, olakšavanje prekograničnog partnerstva preduzeća i stvaranje komunikacione veze između malih i srednjih preduzeća i Evropske unije. Posebna pažnja je posvećena pozivu „Evropska mreža preduzetnika“ koji je otvoren u okviru ovog programa, a rok za podnošenje predloga projekata je do 03. juna 2014. godine.

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine sastali su se i sa gradonačelnikom Sombora, gospodinom Nemanjom Delićem, sa kojim su razgovarali o mogućnostima predstavljanja potencijala grada Sombora u sedištu Evropske unije preko Kancelarije Vojvodine u Briselu.