Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Jovana Kovrlija i Andrija Aleksić, u opštini Sremski Karlovci, predstavili su trenutno aktuelan prvi poziv INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija za novi sedmogodišnji budžetski period 2014-2020.

Pored pomenutog Programa, prisutni su bili zaintersovani i za druge programe Evropske unije koji su na raspolaganju institucijama u Srbiji.

 

U narednom periodu, predstavnici Fonda nastaviće sa obilaskom opština i lokalnih samouprava sa područja Vojvodine, kako bi pružili što više infomracija o mogućnostima i načinu korišćenja sredstava iz EU fondova koja su na raspolaganju našim institucijama.