Finansiranje energetske efikasnosтi: Vojvodina u potrazi za investitorima

U organizaciji Evropske komisije, 30. marta 2017. godine, u Briselu je održana radionica na temu finansiranja energetske efikasnosti gde su se okupili najeminentniji akteri iz cele Evrope. Pored brojnih predstavnika Evropske unije, bili su prisutni i predstavnici gotovo svih zemalja članica, Nemačke banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, te najvećih kompanija u oblasti energetske efikasnosti. Radionici su prisustvovali i predstavnici Vojvodine na čelu sa šefom kancelarije AP Vojvodine u Briselu g-dinom Srđanom Mačkićem.

G-din Mačkić je učešće na ovom skupu iskoristio za razmenu utisaka i kontakta sa različitim akterima, a dogovorena je buduća saradnja sa Agencijom za zaštitu životne sredine i energetiku Baden-Virtemberga (Klimaschutz– und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH). Uzimajući u obzir dosadašnje parterstvo između AP Vojvodine i Baden-Virtemberga, sa predstavnikom ove agencije g-dinom Rudigerom Loze (Rüdiger Lohse) je dogovoreno da se organizuje sastanak u cilјu povezivanja lokalne samouprave u Vojvodini i zainteresovanih investitora iz ove Nemačke države u oblasti energetske efikasnosti.

Pored toga, g-Mačkić se sastao i sa Harijsom Švarcom, direktorom Letonske baltičke agencije za energetsku efikasnost, sa kojim je takođe dogovorena dalјa komunikacija u cilјu pronalaska najbolјih rešenja za finansiranje rekonstrukcije javnih i privatnih objekata u Vojvodini. Šef kancelarije u Briselu, g-din Mačkić je posebno istakao model i iskustvo baltičkih zemalja kao veoma korisno u odnosu da je na Baltiku kao i u Srbiji preko 70% objekata energetski neefikasno.

Finansiranje energetske efikasnosti je veoma povolјno jer podrazumeva model u kojem se dosadašnji redovni troškovi pretvaraju u direktnu investiciju.