Fond “Evropski poslovi”APV i Ministarstvo kulture i informisanja – jačanje kapaciteta institucija u oblasti kulture na lokalnom nivou

Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine održali su sastanak sa potpredsednicom Vlade i ministarkom kulture i informisanja Majom Gojković u cilju razvijanja i pružanja mera podrške institucijama u oblasti kulture na lokalnom nivou, kojima aktivnosti Fonda u velikoj meri doprinose.
U okviru rada Fonda formirana je 2014. godine Antena Kultura Deska Programa Kreativna Evropa, čime se po prvi put kancelarija jednog evropskog programa našla u sastavu pokrajinske institucije.
Tokom sastanka, istaknut je značaj zajedničke podrške institucijama kulture na putu implementacije međunarodnih projekata finansiranih putem eksternih izvora finansiranja i jačanju njihovih institucionalnih kapaciteta u cilju uspešnijeg upravljanja projektnim ciklusima. Važno je unaprediti kapacitete lokalnih samouprava za povlačenje sredstava Evropske unije koja su dostupna Srbiji, odnosno AP Vojvodini, što je značajna prilika za revitalizaciju kulturnog nasleđa, kao ključnog resursa samoodrživog, privrednog i turističkog razvoja.
Fond je u tom cilju započeo proces mapiranja stanja i potencijala u 45 vojvođanskih gradova i opština koje sprovodi za potrebe Pokrajinske vlade, čije će rezultate nastojati da uveže sa programskim aktivnostima Ministarstva u oblasti kulture i revitalizacije kulturnog nasleđa.