Fond «Evropski poslovi» AP Vojvodine: održan okrugli sto posvećen Danu omladine

U organizaciji Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine upriličen je okrugli sto posvećen Danu omladine.

O mogućnostima i izazovima s kojima se sreće ova populacija, kako kod nas, tako i na evropskom nivou, govorili su predstavnici PS za sport i omladinu, Kancelarije za mlade Grada Novog Sada, Univerziteta u Novom Sadu, Studentskog kulturnog centra «Novi Sad» i Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine.