Fond «Evropski poslovi» AP Vojvodine učestvovao na regionalnoj konferenciji u Gracu

Na poziv Vlade austrijske pokrajine Štajerske, predstavnici Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine učestvovali su u radu konferencije «Jaki partneri – moćne regije» koji se prvenstveno bavio najnovijim dostignućima regiona u oblastima energetske efikasnosti i održive proizvodnje hrane.

Pred kolegama iz Hrvatske, Češke, Francuske, Rusije, Slovenije, Poljske, Mađarske i Austrije, predstavnici Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine predstavili su naše prioritete u oblasti energetske efikasnosti sa naglaskom na korišćenju obnovljivih izvora energije (energija vetra, bio masa, solarna energija) kao i naše buduće inicijative u pogledu korišćenja pretpristupnih fondova za projekte ruralnog razvoja.