Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine na sastanku o kanalskoj mreži u Norveškoj

U Norveškoj, u gradu Porsgrunu, održan je predfinalni sastanak evropskog projekta Waterways Forward – “ Plovnim putevima napred ”, na kojem je učestvovala i predstavnica Fonda „ Evropski poslovi “ AP Vojvodine Jovana Kanazir, i na kojem su partneri na projektu predstavili svoj dosadašnji rad i učinak. Ovoga puta, organizovana je poseta kanalu Telemark, njegovim prevodnicama i ustavama kako bi partneri bili upoznati sa načinom njihovog rada i funkcionisanja.

“Plovnim putevima napred” predstavlja projekat koji finansira Evropska unija preko Evropskog fonda za razvoj regiona. Cilj projekta je da se unapredi upravljanje regionalnim unutrašnjim plovnim putevima, kao i regionima koji se naslanjaju na njih kroz promociju integrisanog, održivog i participativnog pristupa, a vodeći računa o njihovoj višenamenskoj ulozi. Projekat se zvanično završava 31. decembra 2012.godine. Traje 36 meseci, a ukupna vrednost projekta je 2,8 miliona evra.

“U pomenutom projektu, sa strane Autonomne Pokrajine Vojvodine, učestvuju Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine i JVP “Vode Vojvodine”. Posebna važnost ovog i budućih projekata iz ove oblasti proizilazi upravo iz prioriteta AP Vojvodine za obnavljanje i modernizaciju kanalske mreže, koja svakako predstavlja značajan resurs za, kako poljoprivredu, tako i razvoj turizma i mesta duž kanalske mreže”, izjavila je Jovana Kanazir na skupu u Norveškoj.