Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine u Novom Bečeju o evropskim fondovima

Na poziv i u organizaciji opštine Novi Bečej, predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Mina Radmilović i Tijana Krstić razgovarale su sa predstavnicima opštine o njihovim prioritetima i potrebama, kao i mogućnostima za ostvarenje tih prioriteta putem fondova Evropske unije. Prisutnima se prvo obratio predsednik opštine Novi Bečej, Miša Vrebalov, koji je predstavio dosadašnja iskustva opštine i istakao neophodnost za kontinuiranu edukaciju kadrova u cilju adekvatnog iskorišćenja raspoloživih sredstava. Predstavnica Fonda Mina Radmilović objasnila je značaj EU fondova kao i prethodna iskustva Republike Srbije u programima prekogranične saradnje, primere dobre prakse, kao i pozive koji se očekuju tokom 2012. godine. Predstavnici lokalne samouprave kao i javnih preduzeća, prepoznali su nužnost edukacije i potrebu za aktivnim učešćem. Posebnu zainteresovanost iskazali su za programe prekogranične saradnje naše zemlje sa Mađarskom i Rumunijom.