Javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže. Rok za dostavljanje projekata je 25. novembar 2016. godine u 12 časova.

Ovaj poziv je otvoren po drugi put u okviru trajanja programa Kreativna Evropa i namenjen je podršci mrežama u razvijanju sledećih projekata:

– Aktivnosti putem kojih se zaposlenima u sektoru kulture i kreativnim industrijama obezbeđuje prenos posebnih veština i iskustava, uključujući veštine vezane za digitalne tehnologije;

– Aktivnosti kojima se pruža podsticaj zaposlenima u organizacijama kulture i kreativnim industrijama da učestvuju u projektima međunarodne saradnje i da razvijaju svoje karijere u Evropi i šire. Pored toga značajni su projekti razvoja inovativnih pristupa privlačenja publike, kao i novih modela poslovanja i upravljanja;

– Aktivnosti kojima se obezbeđuje jačanje sektora organizacija u kulturi i kreativnih industrija, kao i umrežavanje čiji je cilj stvaranje novih poslovnih prilika.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju.